พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน 13 ส.ค. 62
ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 13 ส.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 13 ส.ค. 62
การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) 13 ส.ค. 62
โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 13 ส.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการอบรมขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด 13 ส.ค. 62
๐๘.๙ ข้อข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 13 ส.ค. 62
ขอความร่วมมืือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) หลักเกณฑ์การประกวด 13 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพฯ 13 ส.ค. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (308/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (298/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (294/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (313/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (307/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (478/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (289/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (349/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (433/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (324/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    สิงหาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
4567 8 9 10
1112 13 14 15 1617
18 19 2021 22 2324
25 26 2728293031
ปฏิทินกิจกรรม
02 ส.ค. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
08 ส.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
09 ส.ค. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 ส.ค. 62
ข้อข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่งคืนเขตภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc
13 ส.ค. 62
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติม ส่งกลับคืนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc
13 ส.ค. 62
การสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ.docx
14 ส.ค. 62
การอบรมขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ( Boot Camp)
15 ส.ค. 62
การรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.doc
19 ส.ค. 62
การติดตามการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
22 ส.ค. 62
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
26 ส.ค. 62
การประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Coaching Teams
30 ก.ย. 62
สรุปข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ School Lunch System.doc
30 ก.ย. 62
การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ