พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 เม.ย. 62
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีก 23 เม.ย. 62
การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 23 เม.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 20 เม.ย. 62
เสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 2562 ระดับชาติ 20 เม.ย. 62
นำเข้าข้อมูลพื้นฐานในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 20 เม.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายชื่อเมล์ 20 เม.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) คู่มือ 20 เม.ย. 62
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 20 เม.ย. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 18 เม.ย. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
Health & Beauty Products Life Style Business0฿0.00 10 ร้านดอกไม้ดีไซน์สวยเลิศ บริการจัดส่งรวดเร็ว 2019 (0/0) 23 เม.ย. 62
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (243/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (241/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (238/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (251/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (245/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (348/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (228/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (291/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (305/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    เมษายน 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 23 4 56
789 10 111213
1415161718 19 20
2122 23 2425 26 27
28 29 30     
ปฏิทินกิจกรรม
01 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
01 เม.ย. 62
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา -บันทึกข้อมูลนักเรียน
04 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
04 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 เม.ย. 62
การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc
10 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 เม.ย. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
19 เม.ย. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
23 เม.ย. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย.docx
26 เม.ย. 62 ถึง 16 เม.ย. 62
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2561 ในระบบ DMC ให้โรงเรียนบันทึก ตรวจสอบ แก้ไข พร้อมยืนยันข้อมูล
29 เม.ย. 62
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคด้างชำระ
30 เม.ย. 62
การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System.doc
30 เม.ย. 62
เค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.61- มี.ค.62
30 เม.ย. 62
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.๒๕๖๒
30 เม.ย. 62
การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ในระบบควบคุมคุณภาพก่ีษึกษา Cockpit ๒๕๖๑
07 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV.docx
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
สรุปข้อมูลการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ของโรงเรียนในสังกัด
28 พ.ค. 62
แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ