พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอเปิดรับอนุบาล ๑ (๓ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 16 มี.ค. 62
การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 16 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แผ่นพับ 16 มี.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศฯ 16 มี.ค. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก 16 มี.ค. 62
ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV 16 มี.ค. 62
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (ขยายเวลาส่ง) 16 มี.ค. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (232/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (229/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (228/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (237/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (235/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (338/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (217/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (279/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (293/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (246/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    มีนาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 141516
1718 19 20 212223
242526 27 282930
31       
ปฏิทินกิจกรรม
01 มี.ค. 62
จัดส่่งสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 มี.ค. 62
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT
05 มี.ค. 62
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
05 มี.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดขยะ คัดแยกและการกำจัดอย่างถูกวิธี
05 มี.ค. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
06 มี.ค. 62
ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม
06 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT)
08 มี.ค. 62
ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม
08 มี.ค. 62
ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์
08 มี.ค. 62
อนุมัติเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๒-๒๕๖๑
11 มี.ค. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 มี.ค. 62
สำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตฯ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
13 มี.ค. 62
การประชุมชี้แจงการนำข้อสอบมาตรฐานไปใช้เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5
19 มี.ค. 62
ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV
20 มี.ค. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 มี.ค. 62
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone).doc
27 มี.ค. 62
การติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
31 มี.ค. 62
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
01 เม.ย. 62
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา -บันทึกข้อมูลนักเรียน
01 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
04 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
04 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 เม.ย. 62
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 เม.ย. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
30 เม.ย. 62
เค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.61- มี.ค.62

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ