พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 10 มิ.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายละเอียดโครงการ 10 มิ.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การแข่งขันแต่งบทกลอน และประกวดวาดภาพระบายสี 10 มิ.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 10 มิ.ย. 62
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา 10 มิ.ย. 62
การนำพระบรมราโชบาย ๔ ด้าน ลงสู่การปฏิบัติ 10 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม ไมโลฟุตซอล ๒๐๑๙ 10 มิ.ย. 62
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10 มิ.ย. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก 10 มิ.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน ไมโล ฟุตซอล 2109 10 มิ.ย. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (282/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (270/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (272/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (289/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (282/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (411/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (265/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (322/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (352/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (292/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    มิถุนายน 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2 3 456 7 8
910 11 12 1314 15
16171819202122
23 24 25 26 27 28 29
30       
ปฏิทินกิจกรรม
03 มิ.ย. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
07 มิ.ย. 62
การประเมินทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
07 มิ.ย. 62
การจัดส่งนมโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒
07 มิ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
08 มิ.ย. 62
แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
11 มิ.ย. 62
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc
11 มิ.ย. 62
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 มิ.ย. 62
การแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
12 มิ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
12 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
12 มิ.ย. 62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
12 มิ.ย. 62
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
15 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 มิ.ย. 62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
24 มิ.ย. 62
ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี
25 มิ.ย. 62
แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
25 มิ.ย. 62
แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ
26 มิ.ย. 62
ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
28 มิ.ย. 62
การสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการฯ
30 มิ.ย. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
05 ก.ค. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
19 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ