ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมาลัย เนียมปาน
พนักงานราชการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2