ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมาลัย เนียมปาน
พนักงานราชการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธนัชพร มุสิราช
ครูจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0