ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณัฐธิดา คำมา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ