พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 พ.ค. 62
การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา 24 พ.ค. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 24 พ.ค. 62
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 24 พ.ค. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖ 24 พ.ค. 62
เผยแพร่ แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 24 พ.ค. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (257/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (255/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (256/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (266/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (261/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (377/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (242/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (305/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (326/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (273/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    พฤษภาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
56 7 891011
12 13 1415161718
19202122 23 2425
26 27 28 2930 31  
ปฏิทินกิจกรรม
07 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV.docx
12 พ.ค. 62
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวีถีศึกษาและทักษะชีวิต
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
สรุปข้อมูลการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ของโรงเรียนในสังกัด
26 พ.ค. 62
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓-๒๕๖๒
26 พ.ค. 62
การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
28 พ.ค. 62
แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ
31 พ.ค. 62
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประชุมปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจ่ความพึงพอใจ
11 มิ.ย. 62
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc
11 มิ.ย. 62
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
12 มิ.ย. 62
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
12 มิ.ย. 62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
12 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
15 มิ.ย. 62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
25 มิ.ย. 62
แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ
26 มิ.ย. 62
ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ