พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 61
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 18 ธ.ค. 61
ขอเชิญชวนเช่าวัตถุมงคล 18 ธ.ค. 61
สำรวจความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของ รร. 18 ธ.ค. 61
แนวปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ธ.ค. 61
สรุปผลการประชุมผู้บริหาร ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 47-2561 18 ธ.ค. 61
อนุมัติเงินประจำงวด ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร 18 ธ.ค. 61
การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 18 ธ.ค. 61
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (200/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (182/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (195/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (194/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (196/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (298/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (179/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (237/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (255/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (216/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ธันวาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345 6 7 8
9101112131415
1617 18 19202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ย. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
01 พ.ย. 61
ส่งรายงานอาหารกลางวัน
02 พ.ย. 61
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
05 พ.ย. 61
ประชุมกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
08 พ.ย. 61
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561)
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ
09 พ.ย. 61
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ
10 พ.ย. 61
ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของนักเรียน
10 พ.ย. 61
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2-2561
12 พ.ย. 61
อเชิญประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ
12 พ.ย. 61
โรงเรียนแจ้งรายการผ่านเว็ปไซต์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ชนะการแข่งขันระดับศูนย์ฯเข้าแข่งขันต่อระดับเขตฯ
13 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
14 พ.ย. 61
การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61
ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561
17 พ.ย. 61
กฐินสามัคคี
20 พ.ย. 61
ประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
20 พ.ย. 61
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
20 พ.ย. 61
การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
21 พ.ย. 61
ประชุมสมาขิกผู้เป็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
22 พ.ย. 61
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เล้ยงเด็กพิการ
22 พ.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ลอยกระทงวิถีไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
22 พ.ย. 61
ขออนุญาตเข้าทำโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ ๑
23 พ.ย. 61
ประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23 พ.ย. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
25 พ.ย. 61
สั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
25 พ.ย. 61
เลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์
26 พ.ย. 61
การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน
27 พ.ย. 61
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุ 60 ปี และต้องพ้นจากราชการ ปี 2562
28 พ.ย. 61
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง
29 พ.ย. 61
การประชุมเวทีสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการส่งเสรืมการบริโภคผักและผลไม้
30 พ.ย. 61
นวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พ.ย. 61
การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
06 ธ.ค. 61
อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
07 ธ.ค. 61
ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒
07 ธ.ค. 61
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก
18 ธ.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ