พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System 05 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System.pdf 05 ก.ค. 62
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๒ 05 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยชัยนาท 05 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit 05 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระท 05 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี 05 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 05 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน 05 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 05 ก.ค. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (295/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (279/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (281/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (297/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (288/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (436/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (274/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (332/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (363/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (303/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    กรกฏาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234 5 6
7 8 9 10 11 1213
1415161718 19 20
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
05 ก.ค. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
05 ก.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
08 ก.ค. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต)
09 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต)
10 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
10 ก.ค. 62
การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System
11 ก.ค. 62 ถึง 11 มิ.ย. 62
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย นำ้ดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
19 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
20 ก.ค. 62 ถึง 21 ก.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
02 ส.ค. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ