พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลาและการไปราชการ 22 ก.พ. 62
จัดสรรปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน 171 โรงเรียน ตามบัญชีดังแนบ 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)บัญชี รร. 22 ก.พ. 62
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) 22 ก.พ. 62
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ 22 ก.พ. 62
(สื่งที่ส่งมาด้วย) แบบติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบรายงานผล 22 ก.พ. 62
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 22 ก.พ. 62
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ 22 ก.พ. 62
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 ก.พ. 62
เรื่องเด่น :  ประกาศเรื่องรูปแบบและแนวทางการปฎิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   /  คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฎิบัติ   /  แผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ปี 2560   /   ครูกับการบริหารชั้นเรียน    /   5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก   /  จิตศึกษา  /  เพลงบรรเลงจิตศึกษา  /    
ภาพกิจกรรม

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" : แผนปฏิบัติการ / จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (230/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (217/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (222/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (226/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (224/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (328/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (207/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (269/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (283/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (239/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    กุมภาพันธ์ 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
345 6 789
1011 12 13 14 1516
171819 20 212223
2425262728  
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.พ. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
06 ก.พ. 62
ขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
12 ก.พ. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สะพานหิน
14 ก.พ. 62
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
20 ก.พ. 62
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBL Q 1/2560

เมนูโปรแกรมงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ